Kogo obowiązują badania medycyny pracy?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać poddany badaniom wstępnym,a w późniejszym
czasie – badaniom okresowym. W przypadku dłuższych zwolnień lekarskich – również badaniom kontrolnym.
Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie stosownego skierowania.

Badania wstępne musi wykonać osoba rozpoczynająca pracę na danym stanowisku w firmie.

Częstotliwość badań okresowych reguluje kodeks pracy – uzależnione jest to od zajmowanego stanowiska
oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe powinny być wykonywane w odstępie od 2 do 5 lat.

Badania kontrolne obowiązują osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Badania wstępne, okresowe oraz kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania zawierającego opis charakteru pracy
oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stanowiskiem. Skierowanie wydaje pracodawca, zapewniamy jednak pełne
wsparcie przy prawidłowym wypełnieniu skierowania.

Postaw na profesjonalny, kompleksowy zakres usług dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.

Co zyskasz?

 • Czas
  Wszystkie badania organizowane są tak, aby do minimum skrócić nieobecność pracownika na stanowisku pracy. 98% naszych pacjentów obsługiwanych jest w ciągu 1 dnia. Badania wykonywane są w centrach lub na terenie zakładu pracy. Zapewniamy dojazd lekarzy i pielęgniarek dysponujących sprzętem medycznym niezbędnym do przeprowadzenia badań.

 • Zdrowie pracowników
  Stan zdrowia pacjentów jest dla nas najważniejszy. Jeśli lekarz medycyny pracy zaobserwuje u pacjenta niepokojące symptomy, natychmiast kieruje go do lekarza specjalisty w celu postawienia dokładnej diagnozy oraz rozpoczęcia procesu leczenia.

 • Najdogodniejszą dla Ciebie formę rozliczenia

  Proponujemy 2 formy płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy:
  • Abonament medyczny – stała miesięczna kwota oraz nielimitowana liczba badań objętych umową,

  • Płatność za wykonane usługi – płatność tylko za wykonane badania. Do faktury za wykonane usługi zostanie załączony dokument, zawierający imienną listę przebadanych osób wraz z wykazem przeprowadzonych badań,

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.