Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób skuteczniej motywować swoich pracowników i jak zmniejszyć ich absencję chorobową?

Opieka medyczna jest uznawana przez pracowników za jeden z najważniejszych benefitów pozapłacowych. Benefity zwiększają motywację osób już pracujących, lecz także są atrakcyjną kartą przetargową podczas negocjacji z nowymi pracownikami, których firma chce zatrudnić. Dowiedz się więcej o powodach, dla których warto wdrożyć opiekę medyczną dla pracowników.

Powiedz nam, czego od nas oczekujesz i jakie są potrzeby Twojej firmy, a my – niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudniasz – przygotujemy najlepiej dostosowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa abonamenty medyczne. Dzięki temu połączysz troskę o zdrowie swoich pracowników z realizacją celów biznesowych firmy. Zwiększając satysfakcję z pracy osób pracujących, zwiększysz zyski przedsiębiorstwa.

Pakiety medyczne oferowane przez nas można połączyć z badaniami medycyny pracy, prowadzeniem przychodni przyzakładowej oraz rozszerzyć na teren całego kraju dzięki wykorzystaniu placówek sieci partnerskiej.

Naszym pacjentom zapewniamy:

  • umawianie wizyt on-line
  • historię wizyt i wyniki badań on-line
  • SMS-y przypominające o wizycie

Sprawdź, jaką ofertę przygotujemy dla Ciebie. Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem Klienta.

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.