Wybrane badania diagnostyczne:

EKG, czyli elektrokardiogram, to badanie pozwalające na uzyskanie zapisu pracy serca. Elektrody zamocowane na skórze klatki piersiowej przekazują sygnały elektryczne aktywności serca. Badanie to pozwala na ocenę między innymi:

 • tempa pracy serca
 • rytmu pracy serca
 • wielkości komór serca
 • wielkości uszkodzeń po zawale

Holter EKG pozwala na dokładniejsze zbadanie stanu serca – w porównaniu z tradycyjnym badaniem EKG. Holter monitoruje pracę serca w trakcie codziennych czynności, badanie trwa zwykle 24 godziny, chyba że lekarz zaleci inaczej. Badanie to zlecane jest w przypadkach:

 • diagnostyki zaburzeń rytmu pracy serca
 • oceny pracy rozrusznika serca
 • oceny niedokrwienia serca
 • oceny arytmii

Przygotowanie do badania:

 • Przed badaniem należy wziąć prysznic bądź kąpiel, ponieważ założone urządzenie nie może zostać zmoczone.
 • Przed badaniem i w trakcie badania należy skonsultować przyjmowanie leków z lekarzem prowadzącym.
 • Nie należy nakładać na ciało balsamów ani olejków, ponieważ mogą utrudnić przyczepienie elektrod.

RTG - badanie rentgenowskie wykorzystuje do diagnostyki promienie rentgenowskie, pozwalające na uzyskanie obrazu układu kostno-szkieletowego badanej osoby. Nowoczesne techniki stosowane w naszych centrach medycznych pozwalają na ograniczenie do niezbędnego minimum dawki promieniowania, które otrzymuje Pacjent. W celu zwiększenia wygody Pacjenta i lekarza odczytującego wynik – uzyskany obraz badania RTG zapisujemy na płycie CD.

USG, czyli badanie ultrasonograficzne, to metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. W trakcie tego szczegółowego badania można wykryć nawet najdrobniejsze zmiany. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Diagnozuje schorzenia wielu różnych narządów.

Audiometria polega na ocenie progu słuchu, czyli wskazaniu minimalnego natężenia dźwięku, który jest w stanie usłyszeć badana osoba. W trakcie badania audiometrycznego pacjent słucha dźwięków o zróżnicowanej głośności i wysokości (używa do tego słuchawek). Zadaniem badanej osoby jest wciśnięcie guzika zawsze,   gdy usłyszy opisany przez lekarza odgłos. Uzyskana krzywa reakcji pozwala na wykrycie ewentualnych ubytków, a także na dobranie aparatu słuchowego, jeśli zachodzi taka konieczność.

Spirometria jest najprostszym badaniem pozwalającym na ocenę czynności płuc. Badanie polega na oddychaniu poprzez ustnik specjalnego aparatu. Ocenia ono objętość powietrza wdychanego i wydychanego. Innym wariantem spirometrii jest spirometria z próbą rozkurczową. Polega na wykonaniu klasycznej spirometrii, następnie przyjęciu przez badanego leku wziewnego i powtórzeniu spirometrii po tym, jak lek zacznie działać.

Przygotowanie do badania:

 • Odstawienie papierosów oraz alkoholu na kilka godzin przed badaniem.
 • 2 godziny przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
 • Należy włożyć ubrania pozwalające na swobodne ruchy klatki piersiowej i brzucha.
 • Nie należy wykonywać wysiłku fizycznego bezpośrednio przed badaniem.