Złóż deklarację w swojej placówce i korzystaj z darmowych usług.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewniamy:

  • szybki kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu
  • rejestrację telefoniczną i on-line
  • badania diagnostyczne i laboratoryjne
  • wizyty u doświadczonych lekarzy
  • krótkie terminy oczekiwania na wizytę
  • opiekę pielęgniarską

 

  1. Wydrukuj i wypełnij deklarację wyboru ​lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  2. Zanieś wypełniony formularz do najbliższego centrum medycznego i korzystaj z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Wybierając lekarza POZ, pamiętaj, że adres zameldowania nie ma znaczenia, ponieważ w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Każda osoba, która jest ubezpieczona, ma prawo do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, a w przypadku kobiet – również położnej.

Wybór i rezygnacja jest bezpłatna, pod warunkiem, że zmiana nie jest dokonywana częściej niż dwa razy do w roku. 

W razie pytań skontaktuj się z nami.