Zarząd spółki FCM Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że został uchwałą Zarządu FCM Zdrowie sp. z o.o. nr 2/2020 przyjęto plan połączenia spółki FCM Zdrowie sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki FCM Zdrowie sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 


Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.